REKRUTACJA na rok szkolny 2024-2025

DZIEŃ OTWARTY w Bajeczce: 2.03.2024r, godz. 9:00-11:00

Zapraszamy na Dzień Otwarty do Przedszkola Bajeczka wszystkie dzieci /z rodzicami/, które są kandydatami na przedszkolaka Bajeczki. Zapraszamy do zabaw plastycznych, ruchowych, muzycznych i do poznania przedszkola.

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do przedszkoli na terenie Gminy Rokietnica w roku szkolnym 2024/2025 odbywać się będzie w formie elektronicznej. Wszystkie informacje, deklaracje oraz wnioski o przyjęcie do przedszkoli wraz z załącznikami do wniosków znajdziecie Państwo pod adresem http://nabor.pcss.pl/rokietnica. Pierwsze wnioski będą aktywne w terminie 12-20.02.2024 r. – Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Uwaga: Pozostałe wnioski o przyjęcie do przedszkola będą aktywne od 1.03.2024 r. zgodnie z harmonogramem wynikającym z Zarządzenia nr 11/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15 stycznia 2024 roku – sprawdź.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnej Jednostce Oświatowej w Mrowinie – tel: 61 102 87 55 oraz 61 102 87 56.

Zasady rekrutacji do przedszkoli określa Uchwała XLVIII/408/2022 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z punktacją w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica – sprawdź

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci spoza obwodu danej szkoły określa Uchwała LXII/522/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica od roku szkolnego 2023/2024 – sprawdź. Rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramem wynikającym z Zarządzenia nr 11/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15 stycznia 2024 roku – sprawdź.

Beata Fudala

Dyrektor Gminnej Jednostki Oświatowej w Mrowinie

Ułatwienia dostępu

Developed by: bystrzan.spaceSklep Narzędzia Ogrodnicze elmal.com.pl