Rada rodziców

Skład Rady Rodziców Przedszkola “Bajeczka”

  • Grzegorz Bujwid – Przewodniczący Rady Rodziców
  • Beata Bednarczyk – Sekretarz
  • Joanna Witkowska – Skarbnik

Wszelkie informacje dotyczące działalności Rady Rodziców będą umieszczane na tablicach informacyjnych poszczególnych grup.