Program

PROGRAM PRZEDSZKOLA

Zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych na wniosek nauczycieli do realizacji w Przedszkolu „Bajeczka”  w roku szkolnym 2022/2023

Metody pracy z dziećmi 
Nauczyciele naszego przedszkola stworzyli następujące programy autorskie:

 • „Folklor Wielkopolski”;
 • „Edukacja ekologiczna w przedszkolu”;
 • „Wczesna Nauka Czytania”;
 • „Dzieci Świata” – uczymy się tolerancji;
 • „Dziecko na scenie” – program edukacji teatralnej;
 • „Wsparcie na starcie” – program adaptacyjny;
 • „Bajkowe wróżby” – przeciwdziałanie zaburzeniom zachowania wśród dzieci.
Nr dopuszczenia dyrektoraTytuł programuautorWydawnictwo/ rodzaj programurealizator
PR-3/2021„Mimi’s wheel plus”Carol ReadWyd. MACMILLAN EDUCATIONA.Świst, M.Demków
PR-1/2022Program Wychowania PrzedszkolnegoWiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata PaździoMAC Edukacja wszyscy nauczyciele

Działania dydaktyczne wspomagamy metodami:

Carla Orfa, Rudolfa Labana, Paula Dennisona, Celestyna Freineta, Weroniki Sherborne, I.Gruszczyk-Kolczyńskiej, I.Majchrzak.

Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”. Wobec rodziny (opiekunów) przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

 • pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 • informuje na bieżąco o postępach dziecka,
 • uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym. Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach określonych obszarów edukacyjnych:

I. Poznawanie i rozumienie siebie i świata;
II. Nabywanie umiejętności poprzez działanie;
III. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie;
IV. Budowanie systemu wartości.

Imprezy okolicznościowe 

W ciągu roku przedszkolnego w naszej placówce organizujemy wiele uroczystości okolicznościowych, których aktywnymi twórcami są dzieci, nauczyciele oraz rodzice. Na stałe do naszego kalendarza zapisały się:

 • Pasowanie na przedszkolaka;
 • Święto Niepodległości
 • Dzień pluszowego misia
 • Święto postaci z bajek
 • Święto KEN
 • Spotkanie z Gwiazdorem;
 • Wigilia i Jasełka;
 • Balik karnawałowy;
 • Dzień Babci i Dziadka;
 • Powitanie wiosny;
 • Zajączek w przedszkolu;
 • Dzień Przyjaciół Przedszkola:
 • Potyczki matematyczne dla dzieci 5-letnich
 • Potyczki matematyczne dla dzieci 6-letnich /zasięg imprezy gminnej/
 • Olimpiada z języka angielskiego dla dzieci 6-letnich
 • Święto Mamy i Taty;
 • Festiwal piosenki dziecięcej
 • Konkurs recytatorski;
 • Konkursy plastyczne;
 • Dzień Dziecka;
 • Pożegnanie sześciolatków;

Nasi przedszkolacy biorą też udział w różnych konkursach (np. w Gminnym Konkursie Recytatorskim, Gminnym Konkursie Piosenki Przedszkolnej), w zbieraniu pieniędzy dla dzieci z domów dziecka (Ogólnopolska Zbiórka Pieniędzy „Góra Grosza”), w zbiórce zabawek i odzieży dla podopiecznych OSP w Rokietnicy.

Wycieczki 

W trakcie roku przedszkolnego organizujemy i bierzemy udział w wielu wycieczkach. W ten sposób poznajemy nasze środowisko, poszerzamy swoje doświadczenia i zdobywamy interesujące wiadomości. Byliśmy już w:

 • Muzeum A. Fiedlera w Puszczykowie;
 • Muzeum Łowiectwa w Uzarzewie;
 • Muzeum Rolnictwa w Szreniawie;
 • Teatrze Animacji;
 • Szamotulskim Ośrodku Kultury;
 • Muzeum Narodowym w Poznaniu;
 • Obserwatorium Astronomicznym;
 • leśniczówce „Dąbrówka”;
 • leśniczówce „Zieliniec”;
 • straży pożarnej w Krzesinach;
 • i wielu innych miejscach.

Do końca tego roku przedszkolnego planujemy jeszcze poznać wiele innych ciekawych miejsc. O naszych wycieczkach będziemy pisać na naszej stronie na bieżąco i może uda nam się zamieścić tutaj zdjęcia z naszych wojaży.

Ułatwienia dostępu

Developed by: bystrzan.spaceSklep Narzędzia Ogrodnicze elmal.com.pl