Tygryski

Galerie i aktualności
Zobacz galerie i aktualności związane z grupą Twojego Dziecka.

3- latki
sala 9

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ 2024

DLA GRUPY TYGRYSKI, 3 – LATKI

CELE OGÓLNE:

Tydzień I: Od pomysłu aż po dach
• zapoznanie z pojęciem współpraca, uzmysławianie wartości domu, rozwijanie zdolności artykulacyjnych, doskonalenie umiejętności współpracy
• zapoznanie z pracą murarza, rozwijanie umiejętności językowych i motoryki małej, wdrażanie do zgodnej współpracy
• poznanie domów niektórych zwierząt, rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmów i przeliczania, kształtowanie szacunku dla zwierząt
• uwrażliwianie na muzykę klasyczną, rozwijanie motoryki małej, wdrażanie dzieci do uczestnictwa w zabawach ruchowych przy muzyce
• utrwalenie informacji o domach ludzi i zwierząt, rozwijanie percepcji słuchowej i zdolności manualnych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej

Tydzień II. Jak powstaje…?
• zapoznanie z różnymi zawodami, uświadomienie roli pracy jako źródła dochodu, zaznajomienie z możliwościami oszczędzania pieniędzy
• zapoznanie z zawodem krawca, czytanie globalne wyrazów: nitka, igła, usprawnianie motoryki małej
• zapoznanie z procesem powstawania nabiału, kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, wzbudzanie poszanowania dla zwierząt
• utrwalenie znajomości nazw instrumentów, doskonalenie umiejętności śpiewania, uwrażliwianie na muzykę instrumentalną, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie umiejętności motorycznych
• zapoznanie z zawodem piekarza, poznanie produktów i procesu powstawania pizzy, rozwijanie umiejętności sensorycznych, utrwalenie wiadomości na temat zawodów, kształtowanie motoryki małej, doskonalenie umiejętności współpracy

Tydzień III. Święto Rodziny
• poznanie piosenki „Nie chcę cię znać”, utrwalanie nazw emocji, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i budowania poprawnych wypowiedzi, kształtowanie postawy szacunku
• i życzliwości dla innych
• globalne czytanie wyrazów: mama, tata, poznanie nazw członków rodziny, uświadomienie dzieciom wartości rodziny
• rozwijanie umiejętności przeliczania i określania, czego jest mniej, więcej i tyle samo, rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do pomagania członkom rodziny
• poznanie piosenki „Święto Rodziny”, rozwijanie umiejętności manualnych, kształtowanie tolerancji dla innych upodobań, rozwijanie obszaru ruchowego
• utrwalenie wiadomości na temat rodziny i jej członków, kształtowanie sprawności ruchowej i umiejętności sensorycznych, rozwijanie umiejętności obdarowywania bliskich własnoręcznie przygotowanymi prezentami i czerpania z tego radości.

Tematyka zajęć:

TYDZIEŃ PIERWSZY: OD POMYSŁU AŻ PO DACH

 1. Wspólna praca
 2. Planujemy, budujemy
 3. Zwierzęcy konstruktorzy
 4. Raz, dwa, trzy – budujesz ty
 5. Nasze konstrukcje

TYDZIEŃ DRUGI: JAK POWSTAJE…?

 1. Praca jest ważna
 2. Jak powstają ubrania?
 3. Jak powstaje nabiał?
 4. Jak powstaje muzyka?
 5. Jak powstaje ciasto?

TYDZIEŃ TRZECI: ŚWIĘTO RODZINY

 1. Ważne słowa
 2. Rodzice i rodzeństwo
 3. Liczymy… na siebie
 4. Piosenka dla mamy i taty
 5. Niespodzianka dla bliskich
 6. Kocham moją mamę
 7. Moja rodzina
 8. Zabawy z rodzicami
 9. Gościmy rodziców w przedszkolu

Wypisy:

„Listy” – Danuta Wawiłow
wiersz

W bardzo pięknej sukni w kwiaty
pisze mama list do taty:

„Kochany tato!
Bardzo cię kocham
Kochany tato!
Nudno mi trochę!
Więc kup mi, proszę,
trzy niespodzianki:
żywego pieska,
misia i sanki,
i jeszcze rower,
i jeszcze za to
bardzo cię kocham,
kochany tato!”

W pięknej kurtce od piżamy
pisze tata list do mamy:

Kochana mamo!
Jestem już grzeczny
i nie grymaszę
przy zupach mlecznych!
Więc kup mi, proszę,
trzy niespodzianki:
lalkę i pralkę,
i wycinanki,
i jeszcze farby
kup mi tak samo!
Bardzo cię kocham,
kochana mamo”

Na tym się kończy zabawa cała –
mama córeczkę spać zawołała.

 

Ułatwienia dostępu

Developed by: bystrzan.spaceSklep Narzędzia Ogrodnicze elmal.com.pl