Tygryski

Galerie i aktualności
Zobacz galerie i aktualności związane z grupą Twojego Dziecka.

4- latki

sala 9


Zmierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci 4-letnich „Tygryski” na miesiąć STYCZEŃ:

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ W GRUPIE DZIECI 4-LETNICH (TYGRYSKI) STYCZEŃ 2021

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce.
Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności matematycznych.
Liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych.
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość.
Rozwijanie słownika czynnego dziecka.
Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.
Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.
Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.
Wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny.
Kształtowanie nawyków higienicznych.
Dbanie o higienę (mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu)
Dostrzeganie roli lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi.
Rozmawianie na temat szczepień ochronnych, wskazywanie ich wartości zdrowotnych.
Zwracanie uwagi na kalemdarze i ich rolę.
Zauważanie i kontynuowanie rytmów.
Tworzenie zbiorów ze względu na podaną cechę, porównywanie wielkości zbiorów.
Rozumienie konieczności dokarmiania i dopajania ptaków w okresie zimowym.

TYDZIEŃ I: MIJA CZAS

 1. Witamy Nowy Rok
 2. Zegary i zegarki
 3. Karnawałowe baloniki
 4. Zestaw ćwiczeń ruchowych
  TYDZIEŃ II: ZWIERZĘTA ZIMĄ
 5. Przy paśniku
 6. Dokarmiajmy ptaki
 7. Karmimy zwierzęta
 8. Leśny paśnik
 9. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
  TYDZIEŃ III: BABCIA I DZIADEK
 10. Album babci i dziadka
 11. Kwiaty dla babci i dziadka
 12. Liczymy z babcią i dziadkiem
 13. Upominek dla dziadków
 14. Zestaw zabaw ruchowych
  TYDZIEŃ IV: JESTEM BEZPIECZNY
 15. Zawód: policjant
 16. Zawód: strażak
 17. Zawód: lekarz
 18. Zawsze chcę być bezpieczny!
 19. Zestaw zabaw ruchowych
  Wypisy
  Babcia i dziadek (muz. I sł. J. Kucharczyk)

1.Gdy mama nie ma czasu,
a tata w pracy jest,
to ukochana babcia
przygarnie chętnie mnie.

Ref. To babcia, babcia, babcia
wciąż uczy, jak mam żyć!
O dawnych, pięknych czasach
opowie tak, jak nikt.
I zawsze mi pomoże,
bo wciąż tuż obok jest.
Przytuli, pocałuje.
Tak bardzo kocha mnie!

2.Gdy mama robi pranie
a tata wyjazd ma,
jest zawsze przy mnie dziadek.
On świetnie o mnie dba.

Ref. To dziadek, dziadek, dziadek
wciąż uczy, jak mam żyć,
o dawnych pięknych czasach
opowie tak, jak nikt.
I zawsze…

B. Szelągowska
Babcia

Gdy było mi smutno, to mnie rozśmieszyłaś
a gdy się nudziłem, ze mną się bawiłaś.
Czytałaś mi książkę z pięknymi bajkami,
przytuliłaś mnie, gdy byliśmy sami.
I wiem o tym, babciu, że ty kochasz mnie
i ty też pamiętaj, że ja kocham cię!