Tygryski

Galerie i aktualności
Zobacz galerie i aktualności związane z grupą Twojego Dziecka.

5- latki

sala 9

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC
STYCZEŃ 2022 W GRUPIE „TYGRYSKI” (5 – latki)

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 Poznawanie różnych zjawisk fizycznych i chemicznych: topnienia ciał stałych (np. śniegu), krystalizacji, rozpuszczalności ciał stałych w wodzie, parowania i skraplania, rozszczepienia światła (tęcza), zjawisk akustycznych (np. echo), magnetycznych.
 Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
 Zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie.
 Poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.
 Przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 Pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach.
 Poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech.
 Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 Rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż.
 Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 Nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy. Poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia.
 Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 Odczytywanie zapisów matematycznych (zakodowane czynności matematyczne) i ich rozwiązywanie.
 Lepienie z gliny, masy solnej, masy papierowej, plasteliny kształtów realnych i kształtów nierealnych.
 Wykorzystywanie w pracach plastycznych materiałów odpadowych – butelek plastikowych, pudełek, gazet, folii aluminiowej itp.
 Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem; tanecznych.
 Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

TYDZIEŃ 1: MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA

 1. POSTANOWIENIA NOWOROCZNE
 2. DWANAŚCIE MIESIĘCY
 3. DRZEWO W CZTERECH PORACH ROKU

TYDZIEŃ: ZIMA I ZWIERZĘTA

 1. PTAKI ZIMĄ
 2. ILE PTAKÓW JEST W KARMNIKU?
 3. PTASI BAR
 4. PTAK Z FIGUR
 5. LAS ZIMĄ

TYDZIEŃ 3: BABCIA I DZIADEK

 1. DZIADEK Z BRODĄ
 2. KARNAWAŁ Z BABCIĄ I DZIADKIEM
 3. WESOŁA PARA
 4. ŻYCZENIA DLA BABCI I DZIADKA
 5. BAL Z BABCIĄ I Z DZIADKIEM

TYDZIEŃ 4: PROJEKT: BEZPIECZEŃSTWO ZIMĄ

• ustalanie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie,
• wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych,
• zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy,
• zapoznanie z pracą ratownika medycznego, przybliżenie jego pracy i podstawowych form udzielania pierwszej pomocy,
• odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań, tworzenie siatki pytań do pojęcia bezpieczeństwo zimą,
• poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa zimą i zasad bezpiecznej zabawy zimą,
• zapoznanie z zimowymi sportami,
• dostosowanie ubioru do warunków pogodowych,
• rozwijanie umiejętności dodawania,
• odróżnianie bezpiecznych miejsc do zabaw zimowych od niebezpiecznych miejsc,
• utrwalanie zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym zimą,
• uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy warunkach zimowych,
• rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.

WYPISY:

Wróbelek – H. Ożogowska
wiersz

Odleciały sobie ptaszki hen,
w dalekie strony.
Tylko wróbel na gałęzi
siedzi nastroszony.
Oj, nie żałuj, miły ptaszku,
że zostałeś z nami.
Będziemy cię zimą karmić
chleba kruszynkami.

Dla babci i dziadka – M. Ćwiek
wiersz

Wyczaruję dla babuni,
suknię z kropli rosy.
Szal z obłoków, wstążkę z tęczy
wplotę jej we włosy.
Namaluję dziadziusiowi,
rybek pełną rzekę,
koszyk grzybów, działkę z domkiem,
Pieska na pociechę.