Tygryski

Galerie i aktualności
Zobacz galerie i aktualności związane z grupą Twojego Dziecka.

4- latki

sala 9


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE DLA
DZIECI 4-LETNICH „Tygryski” NA MIESIĄC KWIECIEŃ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce.
Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności matematycznych.
Układanie kompozycji z figur geometrycznych
Liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych.
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość.
Rozwijanie słownika czynnego dziecka.
Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.
Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.
Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.
Poznawanie wybranych wartości
Zachęcanie do wypowiadania się w grupie
Nazywanie i rozpoznawanie emocji
Rozwijanie umiejętności społecznych
Nazywanie wybranych instrumentów perkusyjnych
Kształtowanie nawyków higienicznych.
Dbanie o higienę (mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu)
Zauważanie i kontynuowanie rytmów.
Tworzenie zbiorów ze względu na podaną cechę, porównywanie wielkości zbiorów.
Wskazywanie różnic miedzy infrastruktur miejską i wiejską
Utrwalanie nazw wybranych zwierząt wiejskich
Poznawanie wiosennych zwyczajów ptaków
Rozbudzanie zainteresowania regionem w którym mieszkamy
Poznawanie historii Rokietnicy
Kształtowanie zachowani proekologicznych
Rozwijanie poczucia patriotyzmu

PLANOWANE TEMATY ZAJĘĆ:

TYDZIEŃ PIERWSZY „Wiosenne powroty”

 1. „Z Wizytą u Bociana”
 2. „Ptasie gniazda”
 3. „Ptasie domy, ptasie przysmaki”
 4. „W konarach drzew”

TYDZIEŃ DRUGI: „Wiosna na wsi”

 1. „W wiejskiej zagrodzie”
 2. „Zwierzęta wiejskie i ich dzieci”
 3. „Przedszkolna orkiestra”
 4. „Domy zwierząt wiejskich”
 5. „Rozmowy na wiejskim podwórku”

TYDZIEŃ TRZECI: „Dbamy o przyrodę”

 1. „Oszczędzamy wodę „
 2. „Dbamy o ogródek”
 3. „Segregujemy śmieci”
 4. „Dzień Ziemi”
 5. „Jestem przyjaciela przyrody”

TYDZIEŃ CZWARTY: „ Moja miejscowość, mój region

 1. „Poznajemy naszą miejscowość”
 2. „Poznajemy góry”
 3. „Budynki w mojej miejscowości”
 4. „Na wsi i w mieście”
 5. „OD gór do morza”

Piosenka „Na naszym Podwórku”

I. Na naszym podwórku zwierząt jest bez liku.
Konik w stajni, mysz w spiżarni, a kurki – w kurniku.
Ref.: „Ihaha!” – rży nasz konik.
„Me, me, me”, z kózką w chórku.
Dobrze nam tu razem na naszym podwórku
II. Na naszym podwórku jest bardzo wesoło.
Kurki gdaczą, kaczki kwaczą, piesek biega w koło.
Ref.: „Kwa, kwa, kwa” – kwacze kaczka.
„Ko, ko, ko” – kurki w chórku.
Bardzo nam wesoło na naszym podwórku.
III. Na naszym podwórku zwierzęta się czubią.
Kot mysz łapie, piesek chrapie, lecz wszyscy się lubią.
Ref.: „Hau, hau, hau” – piesek szczeka.
„Miau, miau, miau” – z kotkiem w chórku.
Wszyscy się lubimy na naszym podwórku.
„Na naszym podwórku”

Piosenka „Ekologiczne regge”

I. Czysta ziemia, zdrowa woda,
błękit nieba i przyroda to
prawdziwe skarby nasze,
gdy jest jasno, światło gaszę.

Ref.: Lubisz przyrodę – szanuj ją.
Ziemia to jest nasz wspólny dom.

II. Sarna biegnie skrajem łąki,
leci motyl do biedronki,
piękny zapach lasu czuje…
Śmieci w domu posortuje!
Ref.: Lubisz przyrodę… (bis)