Smoki

Galerie i Aktualności
Zobacz galerie i aktualności związane z grupą Twojego Dziecka.

6- latki

sala 11

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC
WRZESIEŃ 2022 R. W GRUPIE „TYGRYSKI” (6– latki)
Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

• rozwijanie koordynacji ruchowej w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie nauki czytania i pisania
• rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, próby radzenia sobie z ich przeżywaniem
• rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie
• umacnianie więzi z grupą przedszkolną
• uwrażliwienie na piękno i różnorodność ojczystego kraju
• przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi
• stosowanie form grzecznościowych adekwatnie do sytuacji
• kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się
• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych
• rozwijanie umiejętności autoprezentacji ze wskazywaniem swoich mocnych stron, predyspozycji i faktycznych osiągnięć
• aktywne słuchanie utworów literackich
• wzbudzenie zainteresowania czytaniem poprzez wprowadzenie elementów metody czytania globalnego
• rozpoznawanie zapisu graficznego własnego imienia
• rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez odtwarzanie sekwencji rytmicznych
• odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie
• poznanie sposobów przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie (mapy, plany)
• wdrażanie do prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi
• klasyfikowanie przedmiotów według kilku cech
• doskonalenie sprawności grafomotorycznej
• kształtowanie umiejętności czytania obrazów, symboli oraz całościowego rozpoznawania wyrazów (czytanie globalne)
• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „a” „A”
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania oraz porównywania elementów w zbiorach
• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „t” „T”
• kształtowanie pojęcia liczby jeden, poznanie cyfry 1

I. WITAJ PRZEDSZKOLE
• Wspomnienia z wakacji
• Nasza sala
II. JA I TY TO MY
• Gesty i słowa
• Zabawa w imiona
• Mój autoportret
• Tu spędzamy czas
• Wierni kodeksowi
III. SPOTKANIE Z LATAWCEM
• Latawiec wita nas
• Zaprzyjaźniamy się
• Przygody Olka
• Marzeń czas
• Zdolności i talenty
IV. POZEGNANIE LATA
• Letnie drogowskazy
• Album z podróży
• Morskie opowieści
• Badacz wakacyjnej przygody
• Letnia feeria barw
V. TAJEMNICE ZIEMI
• Ziemia pod lupą
• Zdobycze Tomka
• Błękitna planeta
• W krainie dinozaurów
• Dzień z życia dinozaura

„Koniec wakacji” Antoneta-Anna Bednarek
Czas pożegnać się z górami
morzem lasem jeziorami
bo już przedszkole do drzwi puka
koniec zabaw jest nauka
choć słoneczko jeszcze świeci
nie ma rady przecież wiecie
trza rozpocząć edukację
bo skończyły się wakacje

„Witajcie w naszej bajce”
Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce
Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa
Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe
A dzieci, wiem coś o tym, latają samolotem

Nikt tutaj nie zna głodu, nikt tu nie czuje chłodu
I nawet, ja nie kłamię, nikt się nie skarży mamie

Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce
Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa
Bo z nami jest weselej, ruszymy razem w knieje
A w kniejach i dąbrowach przygoda już się chowa

My ją znajdziemy sami, my chłopcy z dziewczętami
A wtedy daję słowo, że będzie kolorowo

Ułatwienia dostępu

Developed by: bystrzan.spaceSklep Narzędzia Ogrodnicze elmal.com.pl