Rybki

Galerie i Aktualności
Zobacz galerie i aktualności związane z grupą Twojego Dziecka.

5,6-latki

sala 6


Zamierzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej na grudzień dla grupy „Rybki”.

CELE OGÓLNE:

OBSZAR FIZYCZNY
• kształtowanie umiejętności prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu oraz nawyku sprzątania po posiłku
• doskonalenie czynności typu sprzątanie, wycinanie, klejenie, rysowanie, kreślenie, malowanie, posługiwanie się nożyczkami, kredkami, ołówkiem, pędzlem
• kształtowanie wrażliwości wielozmysłowej
OBSZAR EMOCJONALNY
• wzmacnianie poczucia więzi z rówieśnikami poprzez udział w zabawach teatralnych
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji pojawiających się w sytuacjach przygotowania do świąt i świętowania
• kształtowanie prawidłowej reakcji na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom
OBSZAR SPOŁECZNY
• wdrażanie do zachowań dostosowanych do miejsca i otoczenia
• wdrażanie do odczytywania znaków pozawerbalnych: słuchowych, wzrokowych, dotykowych oraz do wykorzystywania ich w komunikacji
• zachęcanie do działań służących osiągnięciu wspólnego celu przez zespołowe planowanie, realizowanie zadań oraz odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy
• kształtowanie świadomości przynależności do rodziny
• wdrażanie w działania związane z obchodzeniem świąt i uroczystości
• kształtowanie rozumienia wartości świąt, których przesłaniem jest dawanie dobra, okazywanie serca i pomaganie
OBSZAR POZNAWCZY
• kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania z użyciem zbiorów
• wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami
• wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji
• doskonalenie umiejętności szacowania liczby przedmiotów w wyodrębnionym zbiorze oraz stosowania określeń: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”
• wzbogacanie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia
• doskonalenie umiejętności dostrzegania następstw: pór roku, dni tygodnia, pór dnia

Tematyka tygodniowa:

  1. Zabawy w teatr

1 Magia kurtyny
2 Oblicza teatru
3 Ludzie tworzący spektakl
4 Teatralne zabawy
5 Letni kalejdoskop

  1. Kulinarne ciekawostki

1 Piramida zdrowia
2 Zagadki szefa kuchni
3 Tajemnice produktów
4 Gdzie kucharek sześć…
5 Co możemy zrobić sami?

3.Zegary i kalendarze

1 Miary czasu
2 Świat zegarów
3 Dzwony, dzwonki, dzwoneczki
4 Magiczna siódemka
5 Krok w Nowy Rok

4.Magia świąt

1 Święta po polsku
2 Kartki pełne życzeń
3 Łańcuch pomocnych dłoni
4 Choinka dla zwierząt
5 Smaki i zapachy świątecznej kuchni

Wiersz „Zegarowy skrzat”

W tym zegarze już od lat
zegarowy mieszka skrzat.
Skrzynkę z narzędziami ma
i naprawia co się da.
Z kół zębatych zetrze brud,
lub wskazówki popchnie w przód.
I kukułce co i raz
mówi: „Już zakukać czas!”
Zapytacie, skąd to wiem?
Miałem kiedyś taki sen,
że ten stary zegar nasz
przestał nagle mierzyć czas.
Stanął, zamilkł, zdechł i siadł.
Wtedy wybiegł z niego skrzat.
Co sił w nogach skrzacich gnał,
gdzie telefon w kuchni stał
I w uśmiechu zmarszczył nos
zegarynki słysząc głos.
A gdy świtu nadszedł brzask,
zbudził mnie kukułki wrzask,
co się niósł na cały dom.
Kto naprawił, jak nie on?

Ułatwienia dostępu

Developed by: bystrzan.spaceSklep Narzędzia Ogrodnicze elmal.com.pl