Misie

Galerie i Aktualności
Zobacz galerie i aktualności związane z grupą Twojego Dziecka.

6-latki

sala 7

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE DLA
DZIECI 6-LETNICH „MISIE” NA MIESIĄC WRZESIEŃ

PLANOWANE TEMATY ZAJĘĆ:

TYDZIEŃ PIERWSZY: ŻEGNAMY WAKACJE- WITAMY PRZEDSZKOLE

 1. „Co widziałeś w drodze do przedszkola”, „Wakacyjny pociąg”
 2. „Wspomnienia z wakacji”, „Portret wakacyjnego słońca”
 3. „Czym wracaliśmy z wakacji?”, „Zestaw zabaw oraz ćwiczeń gimnastycznych”

TYDZIEŃ DRUGI: W PRZEDSZKOLU

 1. „Witamy przedszkole”, „Planeta dzieci”
 2. „Lewa- prawa”, „Nasza grupa”
 3. „Ustalamy zasady”, „Spacer w okolicy przedszkola”
 4. „Domino głoskowe”, „Robimy Lumenka”
 5. „Zabawki w naszej sali”, „Zestaw zabaw oraz ćwiczeń gimnastycznych”

TYDZIEŃ TRZECI: NASZE PRZEDSZKOLE

 1. „Dobre maniery”, „Zabawy z naszą panią”
 2. „W przedszkolu jest nas wielu”, „Słowa pomagają”
 3. „Lubimy nasze przedszkole”, „Kącik przyrodniczy w naszej sali”
 4. „Dorośli w przedszkolu”, „Plac zabaw”
 5. „GPS”, „Zestaw zabaw oraz ćwiczeń gimnastycznych”

TYDZIEŃ CZWARTY: JESTEM BEZPIECZNY

 1. „Jesteśmy odważni”, „Zawody”
 2. „Zasady na chodniku i ulicy”, „Domy i samochody”
 3. „Znaki wokół nas”, „Na skrzyżowaniu”
 4. „Bądźmy bezpieczni”, „Słoń”
 5. „Bezpieczna droga do przedszkola”, „Zestaw zabaw oraz ćwiczeń gimnastycznych”

TYDZIEŃ PIĄTY: POMOCNA DŁOŃ

 1. „Odważni strażacy”, „Polka doudlebska”
 2. „Wzywamy pomoc”, „Strażacy podczas pracy”
 3. „Będziemy ratownikami”, „Remiza strażacka”
 4. „Ratownicy na czterech łapach”, „Mój przyjaciel pies”
 5. „Mozaikowe zabawy”, „Zestaw zabaw oraz ćwiczeń gimnastycznych”

WYPISY:

„Kwoka”- Jan Brzechwa

Proszę pana, pewna kwoka
Traktowała świat z wysoka
I mówiła z przekonaniem:
Grunt- to dobre wychowanie!
Zaprosiła raz więc gości,
By nauczyć ich grzeczności.
Osioł pierwszy wszedł, lecz przy tym
W progu garnek stłukł kopytem.
Kwoka wielki krzyk podniosła:
Widział kto takiego osła?!
Przyszła krowa. Tuż za progiem
Zbiła szybę lewym rogiem.
Kwoka gniewna i surowa,
Zawołała: A to krowa!
Przyszła świnia prosto z błota.
Kwoka złości się i miota:
Co też pani tu wyczynia?
Tak nabłocić! A to świnia!
Przyszedł baran. Chciał na grzędzie,
Siąść cichutko w drugim rzędzie,
Grzęda pękła. Kwoka wściekła,
Coś o łbie baranim rzekła
I dodała: Próżne słowa,
Takich nich już nie wychowa,
Trudno… Wszyscy się wynoście!
No i poszli sobie goście.
Czy ta kwoka, proszę pana,
Była dobrze wychowana?