Misie

Galerie i Aktualności
Zobacz galerie i aktualności związane z grupą Twojego Dziecka.

6-latki

sala 7

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA STYCZEŃ,
GRUPA „MISIE” 6- LATKI

TYDZIEŃ PIERWSZY: „PŁYNIE CZAS”; DZIECKO:

 • dostrzega podobieństwa i różnice między kalendarzami,
 • dzieli słowa na sylaby i na głoski, rozpoznaje i nazywa poznane litery,
 • uważnie słucha opowiadania i odpowiada na pytania dotyczące treści,
 • wymienia nazwy miesięcy,
 • poznaje wybrane mierniki czasu od starożytności do dnia dzisiejszego,
 • wskazuje pełne godziny na zegarze,
 • śpiewa piosenkę,
 • wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem szablonów.
  TYDZIEŃ DRUGI: „CZYSTE POWIETRZ WOKÓŁ NAS” (projekt); DZIECKO:
 • obserwuje środowisko pod kątem określonego tematu,
 • dzieli słowa na sylaby i na głoski,
 • rozpoznaje i nazywa poznane litery,
 • wymienia różne rodzaje dymów,
 • wie, że dym z papierosów jest szkodliwy,
 • określa przyczyny wydobywania się dymów,
 • śpiewa piosenkę, koloruje,
 • przedstawia historię ruchem,
 • wypowiada się pełnymi zdaniami,
 • poprawnie określa przyczyny i skutki zdarzeń.
  TYDZIEŃ TRZECI: „MŁODSI I STARSI”; DZIECKO:
 • wypowiada się na temat opowiadania,
 • szanuje swoje babcie i swoich dziadków, cieszy się z kontaktów z dziadkami,
 • dzieli słowa na sylaby i na głoski, rozpoznaje i nazywa poznane litery: małe i wielkie,
 • liczy w dostępnym zakresie,
 • bierze czynny udział w przygotowaniu programu artystycznego, wykona upominek dla babci i
  dziadka,
 • wyciąga wnioski z przeprowadzonego eksperymentu,
 • współpracuje z rówieśnikami,
 • obserwuje i bada swoje możliwości podczas podejmowania różnych zadań.
  TYDZIEŃ CZWARTY: „SPORT TO ZDROWIE”; DZIECKO:
 • poprawnie określa przyczyny i skutki bezpiecznych i niebezpiecznych zabaw, opisując
  prezentowane obrazki,
 • wymienia zasady zachowania bezpieczeństwa w trakcie zimowych zabaw,
 • wymienia nazwy sportów zimowych, wie, jaki strój należy założyć, planując zimową zabawę,
 • dodaje w zakresie 6,
 • uważnie słucha piosenki, określa jej tempo, nastrój, śpiewa piosenkę,
 • udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści,
 • wie, że w ruchu drogowym zimą należy zachować wzmożoną ostrożność wynikającą z warunków
  pogodowych, wie, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia.

„Zegary” sł. M. Terlikowska, sł. E. Pałłasz
U zegarmistrza gra muzyka
aż się zasłuchał cały dom,
bo sto zegarów naraz tyka,
a jeden bije: bim, bam, bom.
Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk.
Bim, bam, bom. /2x
Zegar z kurantem przerwał drzemkę,
aż stare kółka drgnęły w nim
i oto zegar gra piosenkę,
starą melodię rym, cym, cym.
Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk.
Rym, cym, cym. /2x
U zegarmistrza dzwoni budzik,
niech się obudzi ten kto śpi,
zaraz kukułka się obudzi,
co nie kukała cztery dni.
Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk.
Cztery dni. /2x

„Piosenka o Dinku” sł. A. Dobrowolska, muz. D. Kleczkowska
Ref. Ten zielony Dinek, ten zielony Dinek
Nie lubi palaczy, ucieka przed dymem.
Papieros to wróg nasz, zdrowie zabiera.
Nie wolno! To szkodzi! Dość tego palenia!
Żył dinozaur, mały Dinek,
Co przyjaciół miał w przedszkolu,
Na wycieczki chodził z nami,
Czasem w lesie, w parku, w polu.
Raz się wybrał na wakacje-
zaraz pociąg szybko ruszy;
a w wagonie pech- palący;
zmienić miejsce Dinek musi.
Ref. Ten zielony Dinek,…

Bożena Forma „Moja babcia”
Jestem babci wnuczka mała,
moja babcia jest wspaniała.
Zna zabawy, wyliczanki
różne wiersze, zgadywanki.
Opowiada bajki, baśnie
nim kochana wnusia zaśnie.
Umie z klocków stawiać wieże,
dobrze gra na komputerze.
Zawsze zgrabnie piłkę łapie,
aż się na nią gapią gapie.
Zimą bierze mnie na narty.
Kocham babcię, to nie żarty!