Kotki

Galerie i Aktualności
Zobacz galerie i aktualności związane z grupą Twojego Dziecka.

3,4 latki

sala nr 12

kotek

Zmierzenia dydaktyczno- wychowawcze dla dzieci 3,4- letnich „Kotki” na miesiąc luty.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE DLA
DZIECI 3 i 4-LETNICH „Kotki”
NA MIESIĄC MARZEC: