RUMPUĆ 2019

Rumpuć za nami… Dziękujemy wszystkim za udział, dzieciom za piękne występy, solistkom za wzruszający śpiew, paniom i rodzicom za przygotowanie małych artystów. Szczególne podziękowania ślemy do Pań: Alicji Gałęzewskiej, Małgorzaty Gimzickiej i Joanny Tomalki. Do zobaczenie na kolejnym Rumpuciu!