Przedszkole pamięta…

25.10.2019r przedszkolaki odwiedziły miejsca pamięci w Rokietnicy. Wielkopolski Kurator Oświaty zachęcił do włączenia się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia.  

Dzieci odwiedziły groby zasłużonych osób, byłych pracowników przedszkola na cmentarzu, historyczne miejsce upamiętnione krzyżem, tablice upamiętniające dawnych mieszkańców Rokietnicy. To była lekcja pamięci historii i szacunku dla minionych pokoleń.