PILNE! DYREKTOR PRZEDSZKOLA BAJECZKA ZATRUDNI NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.