Komunikat w sprawie funkcjonowania Przedszkola Bajeczka

Szanowni Państwo! 

Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, od 6 maja 2020 r. mogą być otwierane przedszkola i żłobki. Niestety na obecną chwilę nie zostały określone żadnym aktem prawnym zasady reżimu sanitarnego, obowiązujące w tych placówkach oraz, co najistotniejsze, dopuszczalna liczebność grup. 

Z dotychczasowych informacji wynika, że żłobki i przedszkola będą pełniły jedynie funkcję opiekuńczą, bez zajęć edukacyjnych. Z tej możliwości skorzystać będą mogli rodzice/opiekunowie, którzy muszą wrócić do pracy zawodowej i nie będą mogli zapewnić opieki dzieciom. Na otwarcie przedszkola musi wyrazić zgodę Powiatowy Inspektor Sanitarny. 

Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci i pracowników, informujemy, że na terenie Gminy Rokietnica przedszkola samorządowe nie podejmą pracy do dnia 8 maja 2020 r. włącznie. Decyzja ta podyktowana jest koniecznością przygotowania szczegółowych procedur, dokonania niezbędnych zakupów umożliwiających utrzymanie właściwego reżimu sanitarnego, ustalenia trybu i czasu pracy przedszkoli oraz sposobu przyprowadzania i odbierania dzieci.  

O otwarciu przedszkoli i żłobków, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Rokietnica, decyduje ich organ założycielski.  

Decyzje w sprawie możliwości uruchomienia przedszkoli po dniu 8 maja 2020 r., zostaną Państwu podane najpóźniej 7 maja 2020r.

Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

Ułatwienia dostępu

Developed by: bystrzan.spaceSklep Narzędzia Ogrodnicze elmal.com.pl