Informacja o pracy szkół i przedszkoli w Gminie Rokietnica w dniach od 10 do 12 kwietnia 2019 r. w związku z trwającym strajkiem nauczycieli i pracowników oświaty

Szanowni Rodzice,
z uwagi na kontynuację akcji strajkowej przez zdecydowana większość nauczycieli i pracowników oświaty, dziękując za okazane do tej pory wsparcie i wyrozumiałość, podtrzymujemy nadal apel o pozostawienie w dniach 10-12 kwietnia 2019 dzieci w domu. Zapewniamy, że kierujemy się troską o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci dysponując w tych dniach znacznie ograniczonymi możliwościami zapewnienia im opieki w placówkach.

W dniach od 10 do 12 kwietnia 2019r. został wyznaczony termin egzaminu gimnazjalnego. Gwarantujemy, że w Gminie Rokietnica zostanie on przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi procedurami.
W związku z powyższym praca Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy będzie zorganizowana w sposób następujący:

 • dla klas od IV do VIII dni od 10 do 12 kwietnia 2019 będą dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych;
 • dla uczniów klas I-III zajęcia będą odbywać się wyłącznie w Bibliotece i GOK w Rokietnicy w godzinach od 8.00 do 13.00 bez posiłków.
 • Szkoła Podstawowa w Mrowinie i Napachaniu:
 • dla klas I – III: zajęcia w świetlicach szkół w Mrowinie i Napachaniu w godzinach od 8.00 – 14.00 bez posiłków;
 • dla uczniów od IV klasy: zajęcia sportowo-rekreacyjne w hali ROS w Rokietnicy w godzinach od 8.00 – 14.00 bez posiłków;
 • dla uczniów klas I-III dodatkowo: zajęcia w Bibliotece i GOK w Rokietnicy w godzinach od 8.00 do 13.00 bez posiłków;

Przedszkola

 • Przedszkole „Bajeczka” w Rokietnicy:
  z uwagi na kontynuację strajku dyrektor ma możliwość przyjęcia jedynie 50 dzieci do godziny 11.00; przedszkole nie zapewnia w tych dniach i godzinach żadnych posiłków.
 • Przedszkole Napachanie:
  z uwagi na kontynuację strajku dyrektor ma możliwość przyjęcia jedynie 25 dzieci do godziny 11.00; przedszkole nie zapewnia w tych dniach i godzinach żadnych posiłków.
 • Przedszkole Mrowino:
  z uwagi na kontynuację strajku dyrektor ma możliwość przyjęcia jedynie 25 dzieci do godziny 11.00; przedszkole nie zapewnia w tych dniach i godzinach żadnych posiłków.
 • Oddział w Cerekwicy będzie nieczynny.

Władze Gminy Rokietnica i dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy informują, że egzamin ósmoklasisty wyznaczony na dni od 15 do 17 kwietnia 2019 r. również zostanie przeprowadzony.
Wszelkie niezbędne szczegóły organizacyjne zostaną przesłane przez dzienniki elektroniczne.
Jednocześnie zapewniamy, że w przypadku kontynuacji akcji strajkowej w szkołach i placówkach Gminy Rokietnica, będziemy przekazywać Państwu dalsze informacje na temat ich pracy przez dzienniki elektroniczne, na stronach internetowych szkół oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl.