DZIEŃ OTWARTY 7.03.2020r

Przedszkole Bajeczka zaprasza nieuczęszczające do przedszkola dzieci do odwiedzin w dn. 7.03.2020. Zapraszamy do zwiedzania Bajeczki i wspólnej zabawy w godz. 9:00-11:00.