Dyrektor Przedszkola Bajeczka poszukuje nauczyciela wychowania przedszkolnego.