Co zaproponować dziecku…

Zgodnie z zaleceniem MEN przedstawiam propozycje kanałów edukacyjnych oraz adresy stron z ciekawymi materiałami dla dzieci w wieku przedszkolnym: