10

10Wrz2019

12.09.2019r o godz. 18:00 odbędzie się zebranie informacyne dla rodziców dzieci z wszystkich grup. Zapraszamy do spotkania z nauczycielem w sali dziecka.